skip to Main Content

Talouspolitiikan arviointineuvosto

Talouspolitiikan arviointineuvosto perustettiin vuonna 2014 talouspolitiikan tavoitteiden ja keinojen riippumatonta arviointia varten. Neuvoston tavoitteena on parantaa talouspolitiikan valmistelun ja päätöksenteon laatua sekä tuoda tutkimustietoon pohjautuva riippumaton näkökulma talouspoliittiseen keskusteluun. Neuvosto julkaisee vuosittain arvion harjoitetusta talouspolitiikasta. Viimeisin raportti julkaistiin 23.1.2019.

Talouspolitiikan arviointineuvosto on koottu yliopistojen taloustieteen laitosten ja Suomen Akatemian ehdotusten perusteella. Arviointineuvostoon kuuluvat puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Puheenjohtajana toimii prof. Jouko Vilmunen. Muut jäsenet ovat prof. Martin Ellison, prof. Anne Haila, prof. Jukka Pirttilä ja prof. Jari Vainiomäki.

Raportti 2018

Talouspolitiikan arviointineuvoston vuoden 2018 raportti julkaistiin 23.1.2019 kello 12.

Back To Top