skip to Main Content

Talouspolitiikan arviointineuvoston antamat lausunnot ja vastineet

Arviointineuvoston jäsenet voivat antaa neuvoston edustajina neuvoston toimintaan läheisesti liittyvistä aiheista lausuntoja eduskunnalle tai muille tahoille. Tällöin lausunnon suuntaviivoista keskustellaan muiden neuvoston jäsenten kanssa.

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto vuoden 2018 talousarvioesityksestä
Valtiovarainvaliokunta, 24.10.2017

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto hallituksen vuosikertomuksesta vuodelle 2016
Tarkastusvaliokunta, 4.10.2017

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, 30.5.2017

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–2021
Valtiovarainvaliokunta, 15.5.2017

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto Tarkastusviraston finanssipolitiikan valvonnan vaalikauden 2015–2018 puoliväliraportista ja Sosiaalimenojen kehitysarvioita koskevasta selvityksestä
Tarkastusvaliokunta, 27.3.2017

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto Tarkastusviraston finanssipolitiikan valvonnan vaalikauden 2015–2018 puoliväliraportista
Valtiovarainvaliokunta, 10.3.2017

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto vuoden 2017 budjettiesityksestä
Valtiovarainvaliokunta, 14.10.2016

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Asiantuntijalausunto, pdf
Tarkastusvaliokunta, 21.4.2016

Vastine Lännen Median artikkeliin (7.2.), pdf
09.02.2016

Lausunto vuorotteluvapaalain muuttamista koskien, pdf
12.11.2015

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016-2019, Asiantuntijalausunto, pdf
Valtiovarainvaliokunta ja tarkastusvaliokunta, 15.10.2015

Lausunto valtiontalouden tarkastusviraston finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan vaalikausiraportista 2011-2014, pdf
Tarkastusvaliokunta, 21.1.2015

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan raportti 2014, pdf
Valtiovarainvaliokunta, syyskuu 2014

Back To Top