skip to Main Content

Arviointineuvoston toiminta

Talouspolitiikan arviointineuvoston tehtävänä on arvioida talouspolitiikalle asetettujen tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta, niiden saavuttamista ja valittujen keinojen tarkoituksenmukaisuutta sekä talouspolitiikan eri osa-alueiden yhteensovittamista ja kytkentöjä yhteiskuntapolitiikan muihin osa-alueisiin. Neuvosto arvioi talouspolitiikan onnistumista erityisesti taloudellisen kasvun ja vakauden, työllisyyden ja julkisen talouden pitkän ajan kestävyyden kannalta. Lisäksi neuvosto arvioi talouspolitiikan valmistelussa käytettyjen ennuste- ja arviointimenetelmien laatua.

Neuvosto toteuttaa tehtäväänsä pääasiassa vuosittain julkaistavalla raportilla. Neuvosto ei arvioi ja kommentoi talouspolitiikkaa jatkuvasti vuoden varrella, mutta neuvoston jäsenet voivat osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja esittää omia näkemyksiään.

Neuvoston arviot talouspolitiikasta perustuvat pääasiassa neuvoston jäsenten ja pääsihteerin analyysityöhön. Lisäksi neuvosto hyödyntää työssään ulkopuolisten tekemiä tutkimuksia ja selvityksiä, joiden teettämiseen neuvostolle on myös varattu määrärahoja.

Neuvosto on itsenäinen ja koostuu tiedeyhteisön jäsenistä. Neuvoston jäsenet nimittää hallitus taloustieteen laitosten ja Suomen Akatemian esityksestä.

Neuvoston sihteeristö työskentelee Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa (VATT). VATT tarjoaa neuvostolle myös sen tarvitsemia tukipalveluja.

Talouspolitiikan arviointineuvoston antamat lausunnot ja vastineet

Talouspolitiikan arviointineuvoston työskentelyn tueksi laadittuja taustamuistioita

Back To Top