skip to Main Content

Arviointineuvoston toiminta

Talouspolitiikan arviointineuvoston tehtävänä on arvioida talouspolitiikalle asetettujen tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta, niiden saavuttamista ja valittujen keinojen tarkoituksenmukaisuutta sekä talouspolitiikan eri osa-alueiden yhteensovittamista ja kytkentöjä yhteiskuntapolitiikan muihin osa-alueisiin. Neuvosto arvioi talouspolitiikan onnistumista erityisesti taloudellisen kasvun ja vakauden, työllisyyden ja julkisen talouden pitkän ajan kestävyyden kannalta. Lisäksi neuvosto arvioi talouspolitiikan valmistelussa käytettyjen ennuste- ja arviointimenetelmien laatua.

Neuvosto toteuttaa tehtäväänsä pääasiassa vuosittain julkaistavalla raportilla. Neuvosto ei arvioi ja kommentoi talouspolitiikkaa jatkuvasti vuoden varrella, mutta neuvoston jäsenet voivat osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja esittää omia näkemyksiään.

Neuvoston arviot talouspolitiikasta perustuvat pääasiassa neuvoston jäsenten ja pääsihteerin analyysityöhön. Lisäksi neuvosto hyödyntää työssään ulkopuolisten tekemiä tutkimuksia ja selvityksiä, joiden teettämiseen neuvostolle on myös varattu määrärahoja.

Neuvosto toimii Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) yhteydessä, mutta ei ole osa sen organisaatiota. VATT tuottaa neuvostolle sen tarvitsemia tukipalveluja. Neuvostolla on pääsihteeri ja tutkija, jotka ovat VATT:n palveluksessa.

Back To Top