skip to Main Content

Jouko Vilmunen (ordförande)

Jouko Vilmunen är professor i nationalekonomi vid Åbo universitetet. Han har tidigare varit forskningschef i Finlands Bank. Vilmunen har specialiserat sig på makroekonomiska frågor och finansmarknaden.

jouko.vilmunen@utu.fi

Hilde  Bjørnland

Hilde Bjørnland är professor i ekonomi och Provost vid BI Norwegian Business School. Hon är också vetenskaplig rådgivare till Norges Bank och var ledamöt i Finanspolitiska rådet 2014-2017. Hennes huvudsakliga forskningsintressen är inom konjunkturcykler och makroekonomisk politik.

hc@bjornland.no

>>hemsida

Seija Ilmakunnas

Seija Ilmakunnas är professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Jyväskylä. Hon har arbetat som direktör för PT och generaldirektör för Statens ekonomiska forskningscentral.

seija.k.ilmakunnas@jyu.fi

>>hemsida

Johanna Niemi

Johanna Niemi är professor i processrätt vid Åbo universitet. Tidigare har hon till exempel arbetat som professor vid universiteten i Umeå och Lund.

johanna.niemi@utu.fi

>>hemsida

Jukka Pirttilä

Jukka Pirttilä är professor i offentlig ekonomi vid Helsingfors universitet. Han har tidigare varit professor vid Tampere universitetet och medlem i rådet under åren 2016-2017. Pirttiläs specialområden är offentlig ekonomi och utvecklingsekonomi.

jukka.pirttila@helsinki.fi

>>hemsida

Rådets sekretariat

Seppo Orjasniemi, generalsekreterare
seppo.orjasniemi@vatt.fi
+358 295 519 412

Henri Keränen, forskare
henri.keranen@vatt.fi

Back To Top