skip to Main Content

Jouko Vilmunen (ordförande)

Jouko Vilmunen är professor i nationalekonomi vid Åbo universitetet. Han har tidigare varit forskningschef i Finlands Bank. Vilmunen har specialiserat sig på makroekonomiska frågor och finansmarknaden.

jouko.vilmunen@utu.fi

Martin Ellison

Martin Ellison är professor i nationalekonomi vid Oxford universitetet. Tidigare har han varit professor vid Warwick universitetet. Ellisons forskninsområdena är makroekonomi och penningspolitik.

martin.ellison@economics.ox.ac.uk

>>hemsida

Johanna Niemi

Johanna Niemi är professor i processrätt vid Åbo universitet. Tidigare har hon till exempel arbetat som professor vid universiteten i Umeå och Lund.

johanna.niemi@utu.fi

>>hemsida

Jukka Pirttilä

Jukka Pirttilä är professor i offentlig ekonomi vid Helsingfors universitet. Han har tidigare varit professor vid Tampere universitetet och medlem i rådet under åren 2016-2017. Pirttiläs specialområden är offentlig ekonomi och utvecklingsekonomi.

jukka.pirttila@helsinki.fi

>>hemsida

Jari Vainiomäki

Jari Vainiomäki är professor vid Tammerfors universitetet. Hans forskning är fokuserat på arbetsmarknaden.

jari.vainiomaki@tuni.fi

Rådets sekretariat

Seppo Orjasniemi, generalsekreterare
seppo.orjasniemi@vatt.fi
+358 295 519 412

Back To Top