skip to Main Content

Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken

Det oberoende rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken inrättades i Finland 2014 för att utvärdera mål och metoder i den ekonomiska politiken. Målet för rådet är att förbättra kvaliteten på beredningen och beslutsfattandet i ekonomipolitiska frågor och komma med oberoende perspektiv på diskussionen om den ekonomiska politiken utifrån forskningsresultat. Rådet ger varje år ut en utvärdering av den ekonomiska politiken. Den föregående rapporten publicerades den 23.1.2018.

Representanterna i rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken har valts utifrån förslag av universitetens ekonomisk-vetenskapliga enheter och Finlands Akademi. Rådet består av ordföranden och fyra andra medlemmar. Den första ordföranden är professor Roope Uusitalo. De övriga medlemmarna är professor Torben M. Andersen, professor Anneli Anttonen, professor Kaisa Kotakorpi och professor Mikko Puhakka. Rådets mandatperiod är 1.4.2014–31.3.2019.

Rapport 2017

Rådets rapport för året 2017 publicerades den 23 januari 2018. Rapporten behandlar regeringens ekonomiska politik, utbildning och innovationspolitik.

Back To Top