skip to Main Content

Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken

Det oberoende rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken inrättades i Finland 2014 för att utvärdera mål och metoder i den ekonomiska politiken. Målet för rådet är att förbättra kvaliteten på beredningen och beslutsfattandet i ekonomipolitiska frågor och komma med oberoende perspektiv på diskussionen om den ekonomiska politiken utifrån forskningsresultat. Rådet ger varje år ut en utvärdering av den ekonomiska politiken. Nästa rapport publiceras i januari 2017.

Representanterna i rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken har valts utifrån förslag av universitetens ekonomisk-vetenskapliga enheter och Finlands Akademi. Rådet består av ordföranden och fyra andra medlemmar. Den första ordföranden är professor Roope Uusitalo. De övriga medlemmarna är professor Torben M. Andersen, professor Anneli Anttonen, professor Kaisa Kotakorpi och professor Mikko Puhakka. Rådets mandatperiod är 1.4.2014–31.3.2019.

Rapport

I den tredje rapporten av rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken utvärderas ekonomipolitiska politik under valperiod 2015-2019. Rapporten publicerades 24.1.2017.

Back To Top