skip to Main Content

Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken

Det oberoende rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken inrättades i Finland 2014 för att utvärdera mål och metoder i den ekonomiska politiken. Målet för rådet är att förbättra kvaliteten på beredningen och beslutsfattandet i ekonomipolitiska frågor och komma med oberoende perspektiv på diskussionen om den ekonomiska politiken utifrån forskningsresultat. Rådet ger varje år ut en utvärdering av den ekonomiska politiken. Den föregående rapporten publicerades den 26.1.2022.

Representanterna i rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken har valts utifrån förslag av universitetens ekonomisk-vetenskapliga enheter och Finlands Akademi. Rådet består av ordföranden och fyra andra medlemmar. Den första ordföranden är professor Jouko Vilmunen. De övriga medlemmarna är professor Hilde Bjørnland, professor Seija Ilmakunnas, professor Johanna Niemi och professor Jukka Pirttilä.

Rapport 2021

Publicerades den 26 januari 2022.

Back To Top